כמה נקודות זה שלילה

כמה נקודות זה שלילה

בשנים האחרונות מנסה משטרת ישראל להרתיע מביצוע עבירות תנועה, ולכן בנוסף לעונשים הנקבעים בבית המשפט נוסף עבור עבירות תנועה "עונש" נוסף, והוא צבירת נקודות על עבירות תנועה. מטרת הנקודות היא מעקב אחר עברייני תנועה חוזרים והטלת עונשים ההולכים ומחמירים עמם, בהתאם לצבירת הנקודות.

כמה כל עבירה "שווה" לנו?

שיטת הניקוד החדשה כוללת 5 דרגות ניקוד, זאת בניגוד לשיטה הישנה, הכוללת 3 דרגות ניקוד בלבד. הדרגה נקבעת על פי חומרת העבירה המוגדרת בחוק, ומחולקת למספרים בין 2 ל-10. אם כך, על אילו עבירות מקבלים איזה ניקוד?

  • עבירות של 2 נקודות - אלו עבירות קלות בחומרתן, כגון נהיגה כאשר אחד מנוסעי הרכב, מלבד הנהג, אינם חוגרים חגורת בטיחות. כמו כן, נסיעה על המדרכה שלא לשם חצייתה, ועבירות גרירה שונות ללא היתרים מתאימים. בעבירות אלו הסכנה היא קטנה יחסית, ובהתאם לכך גם הנקודות הניתנות להן.
  • עבירות של 4 נקודות - עבירות אלו חמורות מעט יותר, והן קשורות בדרך כלל להפרעה לסביבה. אי-ציות לתמרורים מסוימים, עקיפה שלא כדין, שימוש בטלפון ללא מיקרופון, אי ציות לחוקי זכות קדימה ונסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש מובילים לצבירת 4 נקודות.
  • עבירות של 6 נקודות - בשלב זה העבירות מסכנות בד"כ את סביבת הנהג. למשל, נהיגה נגד כיוון התנועה, אי מתן זכות קדימה, אי מתן אפשרות להולך רגל לסיים חציית כביש בבטחה, נהיגה בלא זהירות וחציית קו הפרדה רצוף. עם זאת, ישנן עבירות בתחום זה שאינן קשורות לסיכון הסביבה, כמו למשל כאשר הנהג אינו חוגר חגורת בטיחות, או נוהג בלא רישיון רכב.
  • עבירות של 8 נקודות - דרגת החומרה של עבירות אלו היא גבוהה, והניקוד הגבוה הנצבר עליהן עלול לגרום לנהג להיאלץ לעבור קורס נהיגה נכונה. ביניהן ניתן למצוא נהיגה מעל 20 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית, ומעל 25 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית. כמו כן, מעבר באור צהוב-אדום, או צהוב מהבהב תוך סיכון הולך רגל או מכונית החוצה את הצומת, גרימה לתאונה בה נחבל אדם או נגרם לו נזק ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
  • עבירות של 10 נקודות - אלו עבירות חמורות במיוחד המסכנות חיי אדם, אותן מנסים ליצור רתיעה מלבצע. בין עבירות אלו ניתן למצוא גרימת מוות ברשלנות, הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה בזמן פסילה, מעבר באור אדום, 30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בדרך עירונית, 40 קמ"ש מעל המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית ונהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים.

כיצד נצברות הנקודות?

הנקודות נצברות ללא קשר לעונשים המוטלים מצד בית המשפט, ולכן נקבעים עבורן עונשים נוספים, התלויים במספר הנקודות שצבר הנהג. הנקודות נשמרות במשך שנתיים מביצוע העבירה האחרונה (או 4 שנים במקרים מסוימים), ולאחר מכן נמחקות ומאפשרות לנהג "לפתוח דף חדש". אם כן, מספר מסוים של נקודות בזמן קצר עלול להוביל לקורס נהיגה מונעת, מבחן תאוריה ואף שלילה של הרישיון במקרים קיצוניים יחסית.
סביר להניח כי השאלה הראשונה העולה בראשנו היא: "רגע.. אז כמה נקודות זה שלילה?" לפני כן רצוי להבין כי שלילת רישיון תלויה בכמה מרכיבים מלבד הנקודות. לעתים בוחר המחוקק לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג בשל נהיגה בשכרות, בעקיפה מסוכנת, אי מתן זכות קדימה ועוד שלל עבירות בהן נוטים כיום להחמיר, גם אם לא צבר את מספר הנקודות הנדרש לשם כך. כמו כן, עם נהגים חדשים נוהגת מערכת החוק בחומרה יתרה.

אז... כמה נקודות זה שלילה? כך עובדים העונשים בשיטת הניקוד:

  • בין 0 ל- 10 נקודות - אם הנהג צבר בין 0 ל-11 נקודות, לא יינתן שום עונש. לאחר שנתיים מביצוע העבירה האחרונה יימחקו הנקודות והספירה תתחיל שוב מ- 0.
  • בין 12 ל- 22 נקודות - נהג שצבר בין 12 ל- 22 נקודות ו-"חשבון" הנקודות שלו לא התאפס, ייאלץ לעבור קורס נהיגה נכונה אשר בסופו מבחן בסיסי בכדי שנקודותיו יתאפסו. אם עבר את הקורס ואת המבחן, יתאפסו הנקודות שצבר תוך שנתיים מביצוע העבירה האחרונה.
  • בין 24 ל- 34 נקודות - אם צבר נהג בין 24 ל- 34 נקודות יעבור קורס נהיגה מונעת ייעודי, אשר בסופו מבחן אשר גם אותו יצטרך לעבור. עם זאת, במצב זה לא יתאפסו נקודותיו בתוך שנתיים, אלא רק לאחר 4 שנים מביצוע העבירה האחרונה.
  • 36 נקודות ומעלה - אם נהג צבר 36 נקודות יישלל רישיונו לתקופה של 3 חודשים, אשר בסופם יצטרך לעבור מבחן תאוריה בכדי לקבל את רישיונו בחזרה. גם כאן כמות הזמן עד לאיפוס הנקודות מוכפלת ל-4 שנים מביצוע העבירה האחרונה.
  • 72 נקודות, או צבירת 36 נקודות בפעם השנייה במרווח של 6 שנים - אדם שהגיע למצב זה ייאלץ לוותר על רישיונו ל-9 חודשים, במהלכם יצטרך לעבור מבחן נהיגה (טסט), מבחן תאורה ובדיקות רפואיות של המרב"ד בכדי לקבל את רישיונו חזרה. נקודותיו יתאפסו בתום 4 שנים מביצוע העבירה האחרונה.

רבים שואלים כמה נקודות זה שלילה לנהג חדש? שיטת הניקוד תקפה לכל סוגי הנהגים, וותיקים ונהגים חדשים. חשוב לזכור כי גם אם לא הגיע הנהג למספר הנקודות הדורש זאת, יכול בית המשפט לפי שיקול דעתו בכל-זאת לתת עונש, כגון שלילת רישיון, עבור עבירות מסוימות. כמו כן, בית המשפט יכול לבחור גם להקל בעבירות מסוימות. במצבים כאלו עורך-דין מנוסה לענייני תעבורה יכול להוות סיוע במתן גזר הדין ולהקל מהעונש. בנוסף, על שלילת רישיון ל-3 או ל-9 חודשים יכול אדם לערער בתוך 30 יום מקבלת ההודעה.

כיצד, ומתי, ניתן לערער?

קודם כל, רצוי לדעת מי יכול לקבוע שלילת רישיון נהיגה, ובאילו תנאים. את רישיון הנהיגה יכול בית המשפט לשלול ואף לדרוש מאדם לעבור טסט ומבחן תאוריה. בנוסף, יכול גם קצין משטרה לשלול את רישיון הנהיגה של אדם בתנאים מגבילים, אם נוכח במקרה ביצוע העבירה. אם לא נוכח ושוטר אחר בחר לקבוע לנהג שלילת רישיון הנהג יעבור שימוע בפני קצין, אשר יקבע אם לקיים את השלילה. הקצין יכול לקבוע שלילה ל 90 יום במידה ואדם היה מעורב בתאונה בה נהרג אדם, ל 60 יום במידה ונפצע אדם ול 30 יום במידה ובוצעה עבירה חמורה אחרת בתנאים מחמירים. כמו כן, רישיונו של אדם יישלל במידה וצבר 36 נקודות.

עם זאת, ברוב המקרים ניתן לערער. שלילת רישיון הינה עונש מגביל מאוד, וסיועו של עורך-דין תעבורה מנוסה יכול להקל מאוד על התנאים ואף להחליף את שלילת הרישיון בעונש קל יותר. בפסילה מנהלית, למשל, ניתן לערער על שיפוטו של השוטר בבית המשפט לענייני תעבורה.

עו"ד לכל נהג לשירותך, איך אפשר לעזור?

נקודות זה כואב, קנסות כספיים כואבות גם, אבל הכי כואב זה שלילה. נכון הדבר במיוחד עבור אלה אשר מתפרנסים משירותים שונים הדורשים מהם שעות רבות על הכביש. אז איך שומרים על זכותנו לנהוג? קודם כל, מתנהלים בתבונה על הכביש אך לצערנו לפעמים לא דיי בכך ונדרשת גם עזרה מקצועית של עורך דין תעבורה. שרותי עו"ד לכל נהג חוסכים מכם הפתעות לא נעימות בבית המשפט שעלולות להסתיים במקרים קיצוניים אפילו במאסר.

לייעוץ, סיוע ולפרטים נוספים ניתן לחייג למספר 077-4160050 או להשאיר פרטים באתר.

מאמרים נוספים

עו"ד לכל נהג

עצרו בצד בבקשה ותגידו לי בכנות, אתם מכוסים? את עו"ד לכל נהג הקמנו במטרה לשמור על ציבור הנהגים מפני עוולות החוק ובכך לאפשר לכל אחד ואחת לקבל הגנה וייצוג משפטיים בידי עו"ד תעבורה מנוסה. עם מנוי חודשי בעלות של כשקל וחצי ליום אתם מסודרים עם הגנה משפטית מקצועית מהסוג שעד לאחרונה יכלו להרשות לעצמם רק בכירים ועשירים.

עו"ד לכל נהג
הגנה משפטית לכל האירועים בכביש

טלפון: 077-4160050
פקס: 077-7055212
דוא"לilanabelski@gmail.com‏

כתובתנו: רחוב המייסדים 41, אבן יהודה.
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדי החברה

עקבו אחרינו בפייסבוק

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

צרו קשר

ניווט באתר

משרדי החברה